لوکال سئو

لوکال سئو

1. ارتباط
برای ارتباط ، آنچه این الگوریتم سؤال می کند ، این است: “آیا شغل شما با نیاز بازدید کنندگان شما یکی هست؟” خیلی ساده است  “کدام مشاغل در منطقه بازار محلی خود محبوب ترین و مورد توجه ترین آنها هستند؟”

2. نزدیکی
برای نزدیکی ، سؤال واقعاً این است که “آیا تجارت به اندازه کافی به جست و جو کنددگان نزدیک است که پاسخ خوبی برای این پرس و جو تلقی شود؟” این همان چیزی است که افراد را به سمت بالا سوق می دهد. این همان چیزی است که واقعاً الگوریتم محلی – نزدیکی را تعریف می کند.

3. برجستگی
آنها نزدیک ترین فرد به او هستند و گوگل به احتمال زیاد با برجستگی آنها را رتبه بندی می کند. بنابراین الگوریتم در واقع به نفع مشاغل است. که می توانند خدمات ما را معرفی کند ، حتی اگر خیلی دور از مکان جستجوگر باشد.

  • پرس و جو ،
  • مکان جستجوگر ،
  • ارتباط با پرس و جو ،
  • و برجستگی تجارت
    …. همان چیزی است که گوگل در آن بسته محلی نشان می دهد.

امیدوارم این مسئله برای کسانی از شما که الگوریتم محلی را درک نکرده اند ، واضح تر شود.هچنین در پایین مقالات مرتبط با لوکال سئو را هم میتوانید مطالعه کنید.